Hoạt động KH&CN
Đây là tên của Đề tài mang mã số KX.01.38/16-20 thuộc Chương trình “Nghiên cứu những vấn đề trọng yếu về khoa học xã hội và nhân văn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội” vừa được Hội đồng đánh giá nghiệm thu ngày 18/1.
Ngày 16/1, tại Hà Nội đã diễn ra Hội đồng nghiệm thu Đề tài trọng điểm cấp Nhà nước “Truyền thông đại chúng đối với phát triển con người dựa trên quyền con người” mã số KX.01.37/16-20, thuộc Chương trình KX.01/16-20 do Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội chủ trì.
Năm 2020, dù chịu ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, nhưng Chi hội Nữ trí thức Trung tâm Ứng dụng Khoa học công nghệ và khởi nghiệp và Trung tâm Ứng dụng KHCN và Khởi nghiệp (Costas) vẫn tổ chức được rất nhiều hoạt động và đạt được những thành tích đáng khích lệ.
Trong bối cảnh khoa học công nghệ ngày càng phát triển, các thói quen sử dụng không gian số, bối cảnh dịch bệnh khó lường… đã và đang tác động trực tiếp đến hành vi và thói quen tiêu dùng của người Việt Nam. Chính vì vậy, việc làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn về văn hóa tiêu dùng của người Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế, dự báo xu hướng, xây dựng chiến lược, đặc biệt là đề xuất các giải pháp định hướng văn hóa tiêu dùng mang tính cấp thiết hơn bao giờ hết.
Đây là một trong những nội dung chính trong hợp tác mới ký kết giữa Viện Công nghệ Thông tin và Truyền thông - Đại học Bách khoa Hà Nội với Tập đoàn công nghệ Bkav. Học viện này dự kiến sẽ ra mắt trong quý II/2021.
Trong giai đoạn 2016-2020, nhiều kết quả nghiên cứu trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng được ứng dụng, phát huy hiệu quả trong thực tiễn, hỗ trợ cho phát triển kinh tế - xã hội. Những đóng góp này một lần nữa có thể khẳng định vai trò cốt lõi của khoa học và công nghệ đối với sự nghiệp bảo vệ tổ quốc và kinh tế dân sinh là hết sức quan trọng.
Ngày 13/1, tại Hà Nội đã diễn ra Hội đồng nghiệm thu Đề tài độc lập cấp quốc gia 2018 - 2021 “Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế” với mã số ĐTĐLXH.11/18 do Ban Dân vận Trung ương chủ trì.
Chương trình "Hỗ trợ ứng dụng và chuyển giao tiến bộ KH&CN phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nông thôn và miền núi" do Bộ KH&CN triển khai được thực hiện từ năm 1998 đến nay đã trải qua 4 giai đoạn và thực hiện nhiều nghiên cứu, chuyển giao các công trình nghiên cứu KHCN ứng dụng vào hoạt động, cuộc sống của người dân tộc thiếu số, đóng góp công sức to lớn trong việc đẩy mạnh kinh tế - xã hội, cải thiện đời sống nhân dân.
Ngày 07/01/2021, tại Hà Nội, Vụ Pháp chế, Khối trưởng Khối thi đua Cơ quan Bộ đã phối hợp với các đơn vị thuộc Khối tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng để đánh giá kết quả công tác thi đua, khen thưởng của Khối trong năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.
Phát biểu tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021 của Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN), Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đánh giá cao và ghi nhận sự chuyển biến mạnh mẽ trong hoạt động của Bộ: nhanh nhạy, tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm, đột xuất. Đồng thời Phó Thủ tướng mong muốn Bộ KH&CN tiếp tục phát huy những thành tựu đạt được trong giai đoạn trước để thúc đẩy khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới, lấy doanh nghiệp làm trung tâm đổi mới sáng tạo.
Mới đây, tại Trụ sở Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN), Khối thi đua Văn phòng - Viện đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2020.
Chiều 05/1, tại Hà Nội, Cục Sở hữu trí tuệ đã có buổi làm việc và ký kết thỏa thuận hợp tác với Trung tâm sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.
 

   
Xem tin theo ngày
   
 

English
Thăm dò ý kiến
Bạn biết website “truyenthongkhoahoc.vn” qua nguồn thông tin nào?
Bạn bè giới thiệu
Qua Google
Qua sách báo, quảng cáo banner