Hoạt động KH&CN
Ngày 10/5/2024 tại Đà Nẵng, Văn phòng các Chương trình trọng điểm cấp nhà nước, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) phối hợp với Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng tổ chức Hội thảo “Hướng dẫn cơ chế quản lý, cơ chế tài chính đối với các nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia”.
Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Trần Hồng Thái nhấn mạnh, trong bối cảnh hiện nay, cần tập trung vào nghiên cứu cơ bản, hình thành các nhóm nghiên cứu trẻ, nhóm nghiên cứu mạnh; đồng thời đẩy mạnh đào tạo nguồn nhân lực cho nghiên cứu cơ bản, tăng kinh phí hỗ trợ cho các nhà khoa học trẻ.
Ngày 10/5/2024, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết 41-NQ/TW ngày 10/10/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới.
Gia Lai cần tập trung các nguồn lực để triển khai các định hướng phát triển khoa học và công nghệ (KH&CN) chủ yếu như: nghiên cứu ứng dụng, đổi mới công nghệ trong sản xuất, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trong trồng trọt, chăn nuôi; dược liệu; nông nghiệp thông minh; chuyển đổi cơ cấu cây trồng, thích ứng với biến đổi khí hậu...
Phát biểu tại Hội nghị thanh tra khoa học và công nghệ (KH&CN) toàn quốc năm 2024, Thứ trưởng Bộ KH&CN Bùi Thế Duy nhấn mạnh, trách nhiệm của thanh tra là phòng hơn là xử lý, công tác thanh tra cần tăng cường nhằm giúp các đơn vị phát hiện hạn chế, thiếu sót để có biện pháp khắc phục sớm, không để lại hậu quả.
Chương trình khoa học và công nghệ (KH&CN) đặc biệt cấp quốc gia giai đoạn 2021-2025, mã số KX.02/21-25 (Chương trình) đóng vai trò quan trọng, góp phần đề xuất kiến nghị, tham mưu cho công tác xây dựng Đảng và hoạch định đường lối chính sách phát triển đất nước giai đoạn mới, đặc biệt là tập trung xây dựng báo cáo tư vấn để tham mưu cho công tác xây dựng Văn kiện Đại hội lần thứ XIV của Đảng.
Ngày 5/5/2024, Công đoàn Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã tham gia thi đấu vòng bảng giải bóng đá nam với Công đoàn Văn phòng Quốc hội. Trận đấu nằm trong khuôn khổ Giải bóng đá công chức, viên chức, người lao động (CC,VC, NLĐ) năm 2024.
Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển truyền thông khoa học và công nghệ trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức tuyển dụng viên chức năm 2024
Hội đồng xét tặng Giải thưởng Tạ Quang Bửu 2024 (HĐGT) đã xem xét 16 đề cử từ các Hội đồng khoa học để chọn ra các hồ sơ xuất sắc nhất để trao giải.
Việc xác định con đường phát triển của Công ty bằng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo (KH,CN&ĐMST) đã giúp Rạng Đông xây dựng được triết lý về chuyển đổi số phù hợp với năng lực và bối cảnh thực tế của mình.
“Triển lãm sản phẩm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo” có sự tham gia của hơn 20 gian hàng đến từ các đơn vị, doanh nghiệp. Các sản phẩm trưng bày tập trung vào các lĩnh vực như: cơ khí chế tạo trong nông nghiệp, chuyển đổi số, nông nghiệp công nghệ cao; nông nghiệp hữu cơ.
Ngày 24/4/2024, tại Hà Nội, Đảng ủy Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành mở rộng Quý I/2024.
 

   
Xem tin theo ngày
   
 

English
Thăm dò ý kiến
Bạn biết website “truyenthongkhoahoc.vn” qua nguồn thông tin nào?
Bạn bè giới thiệu
Qua Google
Qua sách báo, quảng cáo banner