Chính sách KH&CN
Theo kết quả triển khai Bộ Chỉ số Đổi mới sáng tạo cấp địa phương (PII) do Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) công bố vào tháng 3/2024, Hải Phòng xếp thứ 3 cả nước. Kết quả này là minh chứng rõ nét cho sự nỗ lực không ngừng của Hải Phòng trong việc tạo lập môi trường thông thoáng cho hoạt động sản xuất kinh doanh, chú trọng chính sách thúc đẩy khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo (KH,CN&ĐMST) phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.
Ngày 17/4/2024, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Hoàng Minh đã ký Quyết định số 666/QĐ-BKHCN ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 05/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ về phát triển thị trường KH&CN đồng bộ, hiệu quả, hiện đại và hội nhập.
Hiện nay, Việt Nam có trên 3.000 doanh nghiệp khởi nghiệp; trên 140 trường đại học, viện nghiên cứu tổ chức hoạt động khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo (ĐMST) với các vườn ươm, trung tâm, câu lạc bộ hỗ trợ khởi nghiệp. Tuy nhiên, để nâng tầm hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo (KNST) quốc gia giúp Việt Nam thực sự là trung tâm khởi nghiệp của khu vực, trong giai đoan tới, cần có nhiều chính sách đột phá hơn nữa trong việc tạo nguồn lực, thị trường cho khởi nghiệp ĐMST và thúc đẩy liên kết, hợp tác quốc tế, nâng cao năng lực cho khởi nghiệp ĐMST trong nước.
Ngày 29/3/2024, Tổ công tác của Ban Chỉ đạo Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ làm việc với Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) về việc đánh giá công tác triển khai thực hiện sắp xếp, kiện toàn các đơn vị sự nghiệp công lập (ĐVSNCL) thuộc Bộ KH&CN và những khó khăn, vướng mắc, đề xuất, kiến nghị.
Trước những yêu cầu thực tiễn mới của hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo (KNST), Ban Điều hành Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (ĐMST) quốc gia đến năm 2025” (Đề án 844) đã biểu quyết và thống nhất kế hoạch triển khai Đề án giai đoạn tiếp theo, trong đó trọng tâm là hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về KNST một cách tổng thể, đồng bộ, thống nhất; phát triển hệ sinh thái theo chiều sâu, theo ngành, lĩnh vực, địa phương và lấy hệ thống trung tâm hỗ trợ KNST, trung tâm ĐMST làm hạt nhân phát triển.
Chiều ngày 27/3/2024, Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ; Vụ Đánh giá, Thẩm định và Giám định công nghệ (Bộ Khoa học và Công nghệ - KH&CN) và Trường Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh - ĐHQG TP. HCM) phối hợp tổ chức Tọa đàm “Đổi mới sáng tạo và chuyển giao công nghệ”. Thứ trưởng Bộ KH&CN Hoàng Minh tham dự và chủ trì Tọa đàm.
Chiều ngày 12/3/2024, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) công bố Bộ chỉ số Đổi mới sáng tạo cấp địa phương (Provincial Innovation Index - PII) năm 2023. Theo đó, Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh (TP. HCM) đứng đầu trong top 10 địa phương đạt chỉ số PII cao nhất cả nước.
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 18/2024/NĐ-CP về Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước và các giải thưởng khác về khoa học và công nghệ (KH&CN).
Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã xây dựng Bộ Chỉ số Đổi mới sáng tạo cấp địa phương (PII) và chính thức triển khai trên toàn quốc từ năm 2023. Đây là công cụ phản ánh mô hình phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) dựa trên khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo (KH,CN&ĐMST) của từng địa phương trên cả nước, đồng thời góp phần cải thiện năng lực, kết quả ĐMST cấp quốc gia.
Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII ban hành Nghị quyết số 45-/NQTW về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới. Qua đó khẳng định rõ nét về vị trí, vai trò quan trọng của đội ngũ trí thức trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Bộ Khoa học và Công nghệ đã hoàn thiện lấy ý kiến và Trình Chính phủ xem xét, ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2013/NĐ-CP ngày 29/8/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính (VPHC) trong lĩnh vực SHCN đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định số 126/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ. Mục tiêu nhằm hoàn thiện các quy định pháp luật về xử phạt VPHC trong lĩnh vực SHCN, bảo đảm phù hợp với Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật SHTT và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc lớn trong thực tiễn, góp phần bảo đảm hiệu lực, hiệu quả của công tác thi hành pháp luật về SHCN nói riêng và SHTT nói chung.
Đó là tên Hội thảo do Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tổ chức vào ngày 25/12/2023 tại Hà Nội, nhằm đánh giá thực trạng và đưa ra những giải pháp phù hợp hoàn thiện cơ chế quản lý, sử dụng tài sản hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ KH&CN sử dụng ngân sách nhà nước.
 

   
Xem tin theo ngày
   
 
Xem nhiều nhất

English
Thăm dò ý kiến
Bạn biết website “truyenthongkhoahoc.vn” qua nguồn thông tin nào?
Bạn bè giới thiệu
Qua Google
Qua sách báo, quảng cáo banner