Hoạt động KH&CN Thứ sáu, 19/07/2024 , 12:27 am
Cập nhật : 05/07/2024 , 10:07(GMT +7)
Tập trung hoàn thiện chính sách về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo
Thứ trưởng Bộ KH&CN Nguyễn Hoàng Giang chia sẻ thông tin tại Họp báo.
Hoàn thiện chính sách, pháp luật trong triển khai các chương trình khoa học và công nghệ (KH&CN) cấp quốc gia; triển khai Dự án xây dựng Trung tâm Nghiên cứu khoa học công nghệ hạt nhân tại Việt Nam; hàng giả, hàng nhái trên nền tảng thương mại điện tử; tiến độ xử lý đơn, sáng chế của chủ thể người Việt; sửa đổi Luật KH&CN; ngân sách cho nghiên cứu KH&CN ở địa phương; thị trường KH&CN; cơ chế hoạt động của Quỹ Phát triển KH&CN quốc gia... Đó là những vấn đề được báo chí quan tâm đưa ra tại Họp báo thường kỳ Quý II/2024 do Bộ KH&CN tổ chức vào chiều ngày 04/7/2024.

Xây dựng, hoàn thiện chính sách về KH,CN&ĐMST

Tại Họp báo, Phó Chánh Văn phòng Bộ KH&CN Nguyễn Hoàng Giang đã báo cáo kết quả hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo (KH,CN&ĐMST) trong Quý II năm 2024. Báo cáo nêu rõ, trong Quý II năm 2024, Bộ KH&CN đã tập trung xây dựng, hoàn thiện: dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật; đề nghị xây dựng: Luật KH&CN (sửa đổi), Luật Năng lượng nguyên tử (sửa đổi) và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

Trình Chính phủ ban hành Nghị định số 46/2024/NĐ-CP ngày 04/5/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2013/NĐ-CP ngày 29/8/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định số 126/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ. 

Hoàn thiện, trình Chính phủ dự thảo Chương trình/kế hoạch hành động thực hiện các văn bản của Đảng gồm: Nghị quyết số 45/NQ-TW ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới; Kết luận số 69-KL/TW ngày 11/01/2024 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 01/12/2012 về phát triển KH&CN phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. 

Phó Chánh Văn phòng Bộ Nguyễn Hoàng Giang báo cáo tại Họp báo.

Hoàn thiện, báo cáo Thủ tướng Chính phủ hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 95/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 của Chính phủ quy định về đầu tư và cơ chế tài chính đối với hoạt động KH&CN; Hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị định của Chính phủ quy định một số nội dung về đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp sáng tạo. 

Hoàn thiện, trình Thủ tướng Chính phủ 05 dự thảo văn bản: Quyết định phê duyệt Danh mục sản phẩm quốc gia tiếp tục hỗ trợ trong Chương trình phát triển sản phẩm quốc gia đến năm 2030; Quyết định ban hành Danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ KH&CN; Quyết định phê duyệt danh sách thành viên và ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Quốc gia về KH,CN&ĐMST; Quyết định ban hành Quy chế phối hợp kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa; Quyết định phê duyệt Phương án cắt giảm, đơn giản hóa các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ KH&CN.   

Toàn cảnh Họp báo.

Ban hành theo thẩm quyền 03 Thông tư: Thông tư số 02/2024/TT-BKHCN ngày 28/3/2024 quy định về quản lý truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa; Thông tư số 03/2024/TT-BKHCN ngày 15/4/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2013/TT-BKHCN ngày 26/9/2013 của Bộ trưởng Bộ KH&CN quy định về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2 đã được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 07/2019/TT-BKHCN ngày 26/7/2019 của Bộ trưởng Bộ KH&CN; Thông tư số 04/2024/TT-BKHCN ngày 12/6/2024 quy định quản lý Chương trình phát triển sản phẩm quốc gia đến năm 2030.

Ban hành Quyết định số 1290/QĐ-BKHCN ngày 11/6/2024 về việc hướng dẫn một số nguyên tắc về nghiên cứu, phát triển các hệ thống trí tuệ nhân tạo có trách nhiệm nhằm hướng đến một xã hội lấy con người làm trung tâm, mọi người được hưởng những lợi ích từ các hệ thống trí tuệ nhân tạo, bảo đảm sự cân bằng hợp lý giữa lợi ích và rủi ro của các hệ thống trí tuệ nhân tạo...

Chia sẻ thông tin về việc tiếp tục hoàn thiện chính sách liên quan đến KH,CN&ĐMST, Thứ trưởng Bộ KH&CN Nguyễn Hoàng Giang cho biết, trong Quý III/2024, Bộ KH&CN tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành có liên quan và các cơ quan của Quốc hội hoàn thiện dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật, bảo đảm tiến độ trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV; Hoàn thiện, trình Chính phủ hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Năng lượng nguyên tử (sửa đổi); Báo cáo Chính phủ hồ sơ đề nghị xây dựng Luật KH&CN (sửa đổi) tại Phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 7/2024.

Hoàn thiện, trình Thủ tướng Chính phủ 02 dự thảo văn bản, gồm: Quyết định phê duyệt Quy hoạch phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050; Quyết định ban hành Kế hoạch thực hiện Quy hoạch tổ chức KH&CN công lập thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; 

Tập trung triển khai hiệu quả, đồng bộ các chương trình/nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia trung hạn đến năm 2025 và dài hạn đến năm 2030. Đổi mới cơ chế quản lý và triển khai các nhiệm vụ KH&CN phục vụ các sản phẩm quốc gia, sản phẩm trọng điểm, sản phẩm chủ lực của địa phương; Ban hành theo thẩm quyền các Thông tư nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong trong lĩnh vực KH,CN&ĐMST theo đúng Chương trình công tác.

Đẩy mạnh hội nhập quốc tế về KH,CN&ĐMST

Tại Họp báo, Thứ trưởng Bộ KH&CN Nguyễn Hoàng Giang cũng nhấn mạnh, trong Quý II năm 2024, Bộ KH&CN đã tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày KH&CN Việt Nam 18/5, kỷ niệm 65 năm thành lập Bộ KH&CN. Đặc biệt là tăng cường các hoạt động hợp tác quốc tế song phương và đa phương về KH,CN&ĐMST với các đối tác quốc tế. Nổi bật là một số hoạt động: 

Ký kết bản ghi nhớ giữa Tổng Giám đốc Tập đoàn Năng lượng nguyên tử quốc gia Liên bang Nga (Rosatom) và Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt về kế hoạch triển khai Dự án xây dựng Trung tâm Nghiên cứu khoa học công nghệ hạt nhân tại Việt Nam nhằm thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học công nghệ hạt nhân vì mục đích hòa bình; 

Tổ chức Đoàn công tác do Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt làm trưởng đoàn thăm và làm việc: tại Trung Quốc nhằm thúc đẩy hợp tác về KH&CN; đẩy mạnh hợp tác về pháp quy hạt nhân; kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo; tăng cường hợp tác giữa các viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp KH&CN giữa Việt Nam và Trung Quốc; tại Lào nhằm tăng cường quan hệ hợp tác trong lĩnh vực KH,CN&ĐMST; tại CHLB Đức nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác chiến lược giữa Việt Nam và CHLB Đức trong lĩnh vực KH,CN&ĐMST, góp phần vào chuỗi các hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và CHLB Đức; tại Hàn Quốc nhằm thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp và trao đổi nguồn nhân lực giữa hai nước.

Đồng thời, Bộ KH&CN đã tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp công tác: với Bộ Ngoại giao nhằm tăng cường hợp tác trong công tác ngoại giao kinh tế, huy động các nguồn lực, thu hút các nhà khoa học, chuyên gia nước ngoài và người Việt Nam ở nước ngoài cho sự phát triển KH&CN của Việt Nam; với tỉnh Bến Tre nhằm thúc đẩy hoạt động KH,CN&ĐMST tại địa phương. Bộ cũng đã tổ chức các buổi làm việc với các địa phương: Bắc Kạn, Gia Lai, Hà Nam, Hải Phòng, Hà Tĩnh... nhằm đánh giá kết quả hoạt động KH,CN&ĐMST phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, định hướng các nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai trong thời gian tới. Bộ đã tổ chức Hội nghị giao ban Vùng Đồng bằng sông Cửu Long lần thứ 27 tại Bến Tre nhằm đánh giá kết quả hoạt động KH,CN&ĐMST của Vùng giai đoạn 2022-2024 và định hướng các giải pháp KH&CN ứng phó linh hoạt, hiệu quả với tình trạng hạn, xâm nhập mặn, sạt lở bờ sông, bờ biển tại nhiều địa phương Vùng Đồng bằng sông Cửu Long...

Tại Họp báo, đại diện các cơ quan thông tấn báo chí đã đặt câu hỏi về các vấn đề: hoàn thiện chính sách, pháp luật trong triển khai các chương trình KH&CN cấp quốc gia; triển khai Dự án xây dựng Trung tâm Nghiên cứu khoa học công nghệ hạt nhân tại Việt Nam; hàng giả, hàng nhái trên nền tảng thương mại điện tử; cơ chế hoạt động của Quỹ Phát triển KH&CN quốc gia; tiến độ xử lý đơn, sáng chế của chủ thể người Việt; sửa đổi Luật KH&CN; ngân sách cho nghiên cứu KH&CN ở địa phương; thị trường KH&CN. Đại diện các đơn vị chức năng trực thuộc Bộ đã chia sẻ, cung cấp thông tin đến báo chí về những nội dung trên.

Lãnh đạo các đơn vị chức năng thuộc Bộ cung cấp thông tin đến báo chí tại buổi Họp báo.

Thay mặt lãnh đạo Bộ, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Giang cảm ơn sự đồng hành, hỗ trợ Bộ và ngành KH&CN của các cơ quan thông tấn báo chí. Thứ trưởng chia sẻ, Bộ KH&CN sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ hơn nữa với các nhà báo, phóng viên, cơ quan thông tấn báo chí trong truyền thông, lan tỏa thông tin về các hoạt động KH,CN&ĐMST đến với cộng đồng và xã hội, nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Bài, ảnh: PV


Ý kiến của bạn
Tên của bạn : *
E_mail : *
Tiêu đề : *
Nội dung : * (Bạn vui lòng gõ tiếng Việt có dấu)
 
Mã bảo mật :   
   
Các tin khác

   
Xem tin theo ngày
   
 
Xem nhiều nhất

English
Thăm dò ý kiến
Bạn biết website “truyenthongkhoahoc.vn” qua nguồn thông tin nào?
Bạn bè giới thiệu
Qua Google
Qua sách báo, quảng cáo banner