Chính sách KH&CN Thứ sáu, 19/07/2024 , 01:20 am
Cập nhật : 10/09/2023 , 10:09(GMT +7)
Nghiên cứu viên, kỹ sư đủ điều kiện sẽ được xét đặc cách không qua thi thăng hạng
Cá nhân đủ điều kiện được đặc cách bổ nhiệm chức danh nghiên cứu viên, kỹ sư không qua thi.
Theo Quyết định số 1919/QĐ-BKHCN ngày 28 tháng 8 năm 2023 về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN), cá nhân đủ điều kiện được xét đặc cách bổ nhiệm chức danh nghiên cứu viên, kỹ sư không qua thi thăng hạng.

Trong Quyết định số 1919/QĐ-BKHCN có 13 thủ tục thuộc danh mục thủ tục hành chính nội bộ giữa các cơ quan hành chính nhà nước, 12 thủ tục thuộc danh mục thủ tục hành chính nội bộ trong Bộ KH&CN. Trong đó, có quy định việc xét đặc cách bổ nhiệm chức danh nghiên cứu viên, kỹ sư không qua thi thăng hạng, không phụ thuộc năm công tác.

Cụ thể, đối với chức danh nghiên cứu viên (hạng III) hoặc chức danh kỹ sư (hạng III), cá nhân đáp ứng tiêu chuẩn quy định tại Thông tư liên tịch số 24/2014/TTLT-BKHCN-BNV được xét đặc cách bổ nhiệm vào chức danh nghiên cứu viên (hạng III) hoặc chức danh kỹ sư (hạng III) không qua thi thăng hạng, không phụ thuộc vào năm công tác nếu đạt một trong các thành tích, kết quả hoạt động KH&CN như sau:
 
Là tác giả hoặc tham gia nhóm tác giả của công trình nghiên cứu khoa học đạt Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về KH&CN; giải thưởng của Bộ, ngành, địa phương về KH&CN; Giải thưởng Sáng tạo KH&CN Việt Nam; Giải thưởng Kovalevskaia; Giải thưởng quốc tế, Giải thưởng uy tín trong nước khác về KH&CN theo Danh mục do Bộ trưởng Bộ KH&CN ban hành.
 
Là thành viên tham gia thực hiện nhiệm vụ KH&CN đặc biệt hoặc nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia đặc biệt quan trọng theo quy định tại Điều 25 và Điều 30 Nghị định số 08/2014/NĐ-CP, được nghiệm thu ở mức đạt trở lên hoặc chủ trì nhiệm vụ KH&CN cấp bộ, cấp tỉnh trở lên được ứng dụng mang lại hiệu quả cao về kinh tế - xã hội.
 
Đánh giá tính ứng dụng, hiệu quả của nhiệm vụ KH&CN đã hoàn thành làm căn cứ áp dụng chính sách quy định tại Thông tư này được thực hiện thông qua xem xét những thông tin về địa chỉ ứng dụng, tài liệu chứng minh hiệu quả từ việc ứng dụng.
 
Đối với chức danh nghiên cứu viên chính (hạng II) hoặc chức danh kỹ sư chính (hạng II), cá nhân đáp ứng tiêu chuẩn quy định tại Thông tư liên tịch số 24/2014/TTLT-BKHCN-BNV được xét đặc cách bổ nhiệm vào chức danh nghiên cứu viên chính (hạng II) hoặc chức danh kỹ sư chính (hạng II) không qua thi thăng hạng, không phụ thuộc vào năm công tác nếu đạt một trong các thành tích, kết quả hoạt động KH&CN như sau:
 
Có thành tích KH&CN theo quy định tại Mục 1.10.1 (tiêu chuẩn của chức danh nghiên cứu viên (hạng III) hoặc chức danh kỹ sư (hạng III)) của yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính này; Được cấp bằng tiến sĩ, tiến sĩ khoa học.
 
Đối với chức danh nghiên cứu viên cao cấp (hạng I) hoặc chức danh kỹ sư cao cấp (hạng I), cá nhân đáp ứng tiêu chuẩn quy định tại Thông tư liên tịch số 24/2014/TTLT-BKHCN-BNV được xét đặc cách bổ nhiệm vào chức danh nghiên cứu viên cao cấp (hạng I) hoặc chức danh kỹ sư cao cấp (hạng I) không qua thi thăng hạng, không phụ thuộc vào năm công tác nếu đạt một trong các thành tích, kết quả hoạt động KH&CN như sau:
 
Được bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư (không yêu cầu về hạng chức danh nghiên cứu khoa học, chức danh công nghệ đang giữ).
 
Có công trình đạt Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về KH&CN, Giải thưởng Tạ Quang Bửu, Giải thưởng Trần Đại Nghĩa, Giải thưởng Kovalevskaia hoặc Giải thưởng quốc tế về KH&CN theo Danh mục do Bộ trưởng Bộ KH&CN ban hành.
 
Chủ trì nhiệm vụ KH&CN đặc biệt hoặc nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia đặc biệt quan trọng theo quy định tại Điều 25 và Điều 30 Nghị định số 08/2014/NĐ-CP, được nghiệm thu ở mức đạt trở lên.
 
Đối với xét bổ nhiệm đặc cách vào chức danh nghiên cứu viên cao cấp (hạng I), cá nhân đã chủ nhiệm ít nhất 2 nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia (hoặc chủ nhiệm ít nhất 1 nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia và 3 nhiệm vụ KH&CN cấp bộ, cấp tỉnh) được nghiệm thu ở mức đạt trở lên và tham gia ít nhất 2 nhiệm vụ KH&CN cấp bộ, cấp tỉnh được nghiệm thu ở mức đạt trở lên; hoặc là tác giả chính hoặc chủ biên của ít nhất 1 sách chuyên khảo trình bày kết quả nghiên cứu chuyên sâu, giải quyết vấn đề khoa học liên quan đến nhiều ngành, lĩnh vực (hoặc 2 sách chuyên khảo trình bày kết quả nghiên cứu chuyên sâu, giải quyết vấn đề khoa học trong phạm vi ngành, lĩnh vực) và là tác giả chính của ít nhất 4 bài báo khoa học được công bố trên tạp chí quốc tế có uy tín, trong đó có 2 bài được đăng trên tạp chí ISI có uy tín.
 
Đối với xét bổ nhiệm đặc cách vào chức danh kỹ sư cao cấp (hạng I), cá nhân đã được cấp bằng tiến sĩ hoặc tiến sĩ khoa học và đạt thành tích, kết quả hoạt động KH&CN như sau: Đã tham gia thực hiện ít nhất 2 nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia (hoặc tham gia thực hiện ít nhất 1 nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia và chủ nhiệm ít nhất 1 nhiệm vụ cấp bộ hoặc cấp tỉnh) được nghiệm thu ở mức đạt trở lên và chủ nhiệm ít nhất 2 nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở được nghiệm thu ở mức đạt trở lên; hoặc là tác giả của ít nhất 2 sáng chế được cấp bằng độc quyền và 2 giải pháp hữu ích được cấp bằng độc quyền và được ứng dụng trong thực tiễn; hoặc là giám đốc quản lý, chủ trì, chủ nhiệm ít nhất 2 dự án hoặc công trình hoặc đồ án cấp I thuộc chuyên ngành kỹ thuật và làm giám đốc quản lý, chủ trì, chủ nhiệm ít nhất 4 dự án hoặc công trình hoặc đồ án cấp II thuộc chuyên ngành kỹ thuật được hoàn thành, đưa vào sử dụng và phát huy hiệu quả; hoặc làm chủ nhiệm hoặc chủ trì thiết kế của ít nhất 2 dự án hoặc công trình cấp I và làm chủ nhiệm, chủ trì thiết kế của ít nhất 2 dự án hoặc công trình cấp II được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt./.
Tin, ảnh: Linh Chi

Ý kiến của bạn
Tên của bạn : *
E_mail : *
Tiêu đề : *
Nội dung : * (Bạn vui lòng gõ tiếng Việt có dấu)
 
Mã bảo mật :   
   
Các tin khác

   
Xem tin theo ngày
   
 
Xem nhiều nhất

English
Thăm dò ý kiến
Bạn biết website “truyenthongkhoahoc.vn” qua nguồn thông tin nào?
Bạn bè giới thiệu
Qua Google
Qua sách báo, quảng cáo banner