Hoạt động KH&CN Thứ sáu, 14/06/2024 , 08:05 pm
Cập nhật : 18/05/2024 , 21:05(GMT +7)
Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh: Tiếp tục tập trung triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị
Thứ trưởng Bộ KH&CN Trần Hồng Thái phát biểu tại Lễ kỷ niệm.
Thời gian tới, hoạt động khoa học của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh (Học viện) sẽ tập trung triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, góp phần vào kiên định, kiên trì củng cố và phát triển nền tảng lý luận Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh phù hợp với tình hình thực tiễn sinh động của đất nước và thế giới.

Sáng 17/5/2024, tại Hà Nội, Học viện đã tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Việt Nam năm 2024 với hình thức trực tiếp tại Học viện và kết nối trực tuyến tới các điểm cầu Học viện Chính trị khu vực II, III, IV. Thứ trưởng Bộ KH&CN Trần Hồng Thái tham dự và phát biểu tại sự kiện. 

Các đại biểu tham dự Lễ kỷ niệm.
 
Báo cáo tại Lễ kỷ niệm, PGS.TS. Nguyễn Duy Bắc, Phó Giám đốc thường trực Học viện cho biết, trong năm 2023 và những tháng đầu năm 2024, Học viện đã hoàn thành tốt công tác nghiên cứu khoa học, tư vấn chính sách cho Đảng và Nhà nước về cả số lượng và chất lượng của từng nhiệm vụ, trong đó phải kể đến sự chủ động, tích cực triển khai Chương trình KX.02 để phục vụ trực tiếp cho Đại hội XIV của Đảng. Tính từ 5/2023 - 5/2024 đã có 16 báo cáo kiến nghị được Học viện gửi Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các cơ quan có liên quan, 8 báo cáo chuyên đề gửi Hội đồng Lý luận Trung ương và Ủy ban Pháp luật của Quốc hội phục vụ tổng kết 40 năm đổi mới. Đầu năm 2024, Giám đốc Học viện đã đặt hàng xây dựng các báo cáo kiến nghị đợt 1, cùng với báo cáo kiến nghị của các đề tài nhánh thuộc chương trình KX.02 sẽ được thẩm định, lựa chọn gửi Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng vào cuối tháng 5-2024.
 
Trong năm 2024 và thời gian tới, hoạt động khoa học của Học viện sẽ tập trung triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, góp phần vào kiên định, kiên trì củng cố và phát triển nền tảng lý luận Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh phù hợp với tình hình thực tiễn của đất nước và thế giới. Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ khoa học nhằm dự báo tình hình sát với sự vận động và đòi hỏi của thực tiễn, tổng kết toàn diện, hệ thống hóa lý luận về đường lối đổi mới sau 40 năm triển khai thực hiện để bổ sung vào kho tàng lý luận của Đảng và Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội.
 
 
PGS.TS. Nguyễn Duy Bắc, Phó Giám đốc thường trực Học viện phát biểu tại Lễ kỷ niệm.
 
Tiếp tục thực hiện tốt Chương trình KH&CN đặc biệt cấp quốc gia “Nghiên cứu, vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc thời kỳ đổi mới (giai đoạn 1986 đến nay, định hướng đến năm 2030 và tầm nhìn đến 2045” (Mã số: KX.02/21-25) để có những đóng góp thiết thực vào quá trình chuẩn bị Văn kiện Đại hội XIV của Đảng, trong đó tập trung xây dựng báo cáo kiến nghị hoàn thiện lý luận về đường lối đổi mới.
 
Thực hiện Chương trình Biên dịch Tuyển tập các tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh ra 5 thứ tiếng nước ngoài; Chương trình biên soạn sách phổ thông giai đoạn 2020-2025 để tăng cường tuyên truyền, phổ biến Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh và Đường lối đổi mới của Đảng tới quảng đại quần chúng nhân dân. Các Chương trình cấp Bộ, cấp Bộ trọng điểm bám sát định hướng về nội dung tổng kết 40 năm đổi mới, 50 năm thống nhất đất nước…
 
Phát biểu tại buổi Lễ, Thứ trưởng Bộ KH&CN Trần Hồng Thái chúc mừng các nhà khoa học, những người công tác trong ngành KH&CN nhân Ngày KH&CN Việt Nam, như tinh thần Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại Bộ KH&CN ngày 15/5/2024, trong đó nhấn mạnh, với nhiều chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về phát triển KH&CN và phát huy vai trò đội ngũ trí thức, nhà khoa học, ngành KH&CN nước ta đã có những bước phát triển vượt bậc, đạt những thành tựu quan trọng, đóng góp thiết thực vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
 
Thứ trưởng chúc mừng những thành tích nghiên cứu KH&CN Học viện đạt được. Các kết quả nghiên cứu không chỉ phục vụ giảng dạy mà còn được xuất bản để phục vụ công tác lý luận, nghiên cứu, ứng dụng cho nhiều tổ chức, địa phương.
 
Thứ trưởng ghi nhận, thời gian qua, Học viện đã có nhiều đổi mới trong công tác giảng dạy. Theo Thứ trưởng, thời gian tới, Học viện cần đào tạo nâng cao năng lực kiến thức chuyên ngành công nghệ cho các giảng viên để duy trì các mã ngành đào tạo, cập nhật sát thực tế phục vụ công tác giảng dạy, lý luận thông qua các nghiên cứu. Hiện Bộ KH&CN có các chương trình KH&CN cấp quốc gia khác nhau sẵn sàng tạo điều kiện hỗ trợ để Học viện tham gia bên cạnh các chương trình truyền thống như KX.01, KX.02, KX.04, từ đó xây dựng các nhóm nghiên cứu mạnh, nhóm nghiên cứu trẻ của Học viện làm cơ sở lâu dài về tiềm lực, nhân lực cho công tác tham mưu giảng dạy lý luận chính trị.
 
Những năm gần đây, trong các văn kiện của Đảng và chỉ đạo của Lãnh đạo Đảng và Chính phủ đều thống nhất một nhận thức KH,CN&ĐMST là một trong những động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bên cạnh các động lực khác (kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, chuyển đổi số). Lãnh đạo Bộ KH&CN và Lãnh đạo Học viện đã thống nhất nhận thức về vai trò và vị thế mới của KH&CN cần được nghiên cứu xem xét đưa vào văn kiện đó là “Phát triển kinh tế - xã hội bằng KH&CN”, Thứ trưởng Trần Hồng Thái nhấn mạnh.
 
Đồng thời, Thứ trưởng cho biết, trong bối cảnh hiện nay, với sự xuất hiện của các ngành kinh tế, các lĩnh vực mới nổi vừa là cơ hội vừa là thách thức cho các quốc gia đặc biệt là các quốc gia đang phát triển muốn thoát khỏi bẫy thu nhập trung bình. Do đó Lãnh đạo Bộ KH&CN và Lãnh đạo Học viện cần thống nhất quan điểm Bộ KH&CN cần hỗ trợ và có trách nhiệm hỗ trợ, tạo điều kiện để Học viện và các tổ chức nghiên cứu khác đẩy mạnh nghiên cứu tìm hiểu về công nghệ, từ đó khái quát lên lý luận phục vụ công tác tham mưu, giảng dạy...
 
Bài, ảnh: PV

Ý kiến của bạn
Tên của bạn : *
E_mail : *
Tiêu đề : *
Nội dung : * (Bạn vui lòng gõ tiếng Việt có dấu)
 
Mã bảo mật :   
   
Các tin khác

   
Xem tin theo ngày
   
 

English
Thăm dò ý kiến
Bạn biết website “truyenthongkhoahoc.vn” qua nguồn thông tin nào?
Bạn bè giới thiệu
Qua Google
Qua sách báo, quảng cáo banner